แจ้งชำระเงิน

หลังจากทำการโอนเงินค่าสินค้าผ่านธนาคารแล้ว ท่านต้องทำการแจ้งชำระเงินกับทาง ผ่านทางช่องทางต่างๆได้ดังนี้เลยครับ